Osa 17: Nettivihan feministiset ulottuvuudet

Kuten aiemmissa postauksissani olen kertonut, olen saanut blogin perustamisen jälkeen jonkin verran alatyylisiä uhkauksia ja vihaviestejä. Koska nettiviha on ollut viimeisen vuoden aikana kasvava ja paljon julkisuutta saanut ilmiö, haluan ottaa omien kokemusteni pohjalta osaa keskusteluun, vaikkei aihe varsinaisesti totaalikieltätymiseen tai valvontarangaistukseen liitykään.

Viime viikkoina ja kuukausina olen joutunut lukemaan kyllästymiseen ja voimattomuuteen saakka erilaisten yhteiskunnallisten toimijoiden kuvauksia siitä, miten netissä ja sosiaalisessa mediassa vallitseva vihapuheen ilmapiiri vaikuttaa ihmisten jokapäiväiseen elämään. Hyviä esimerkkejä löytyy mm. (kaikkien kohdalla TW: seksuaalinen häirintä, uhkailu, väkivaltafantasiointi, rasismi, misogynia) täältä, täältä, täältä ja täältä.

Tyypillisesti netin vihapuhe linkittyy olennaisesti seksimin ja rasismin kaltaisiin valtajärjestelmiin ja koska totaalikieltäytymiselläni ja blogauksillani esittämäni kritiikki kietoutuu näihin molempiin, herättää se monissa voimakkaita reaktioita. Nettivihaa kohtaavat toki toimijat ympäri poliittista kenttää, mutta tuskin on sattumaa, että korkeimpaan vihamuuriin törmäävat maahanmuutosta ja feminismistä puhuvat naiset.

Saadun nettivihan määrään ja laatuun vaikuttaa keskeisesti yksilön etuoikeudet ja yhteiskunnallinen asema. Naiset, sukupuoli- tai seksuaalivähemmistöihin kuuluvat sekä maahanmuuttajat saavat huomattavasti enemmän ja törkeämpiä vihaviestejä kuin etuoikeutetut valkoihoiset cissukupuoliset heteromiehet. Tämän faktan valossa onkin hyytävää, että etuoikeuksistani huolimatta olen saanut jo uupumiseen asti vihapuhetta osakseni. Tämä kertoo jotain siitä vihan ja vaientamisen kulttuurista, jota yhteen tai useampaan marginalisoituun ryhmään kuuluvat saavat osakseen.

Uhkailun ja vihapuheen tarkoitus on heikentää niiden kohteen toimijuutta ja asiantuntijuutta. Feministinaisille suunnatun vihaviestinnän tavoitteena on hiljentää nämä naiset kritisoimasta vallitsevaa sukupuolijärjestelmää kun taas rodullistettuja henkilöitä pyritään estämään nostamasta yhteiskunnan rasistisia piirteitä esiin. Tähän peilaten on selvää, kenelle yhteiskunnassamme vaikutusvaltaa ja puhetilaa halutaan antaa: julkisesti puhuvia naisia naisia ja rodullistettuja henkilöitä pyritään vaientamaan, mutta miehille antamalla annetaan tilaa tuoda omia ajatuksiaan esiin.

Kohtaamassani nettivihassa on kiinnostavaa myös ne seikat, joihin trollaajat tarttuvat. Suurimmassa osassa ovat mieheyteeni ja maskuliinisuuteni ilmaisuun liittyvät huomiot. Monta kertaa olen saannut kuulla, etten ole ”oikea mies” tai ”tosimies” vaan ”vässykkä” tai ”keskenkasvuinen poika”, koska olen valinnut totaalikieltäytymisen asepalveluksen sijasta. Monet kommentoijat ovat myös arvostelleet mun fyysistä kuntoa – fyysistä kuntoa on perinteisesti pidetty mieheyden mittarina – ja olettaneet mun olevan fyysisesti huonokuntoinen ja armeijan fyysisen raskauden olevan tosiasiallinen syy kieltäytymiseeni. Näistä kommenteista on vaikea vetää muita johtopäätöksiä kuin se, että maskuliinisuus on todella haavoittuvalla ja kapealla pohjalla, jos yksittäinen totaalikieltäytyjä saa toiminnallaan niin paljon vahingoitettua Oikeaa Mieheyttä™.

Surullista on myös se, miten nettivihaajat arvottavat miehiä ja naisia. Usein kuulemani ”eihän toi neiti ymmärrä mistään mitään” -tyylinen herjaus nimittäin kertoo karua kieltä siitä, miten yhteiskunnassamme suhtaudutaan ei-hegemonisessa asemassa oleviin miehiin ja ennen kaikkia naisiin. Tunteita osoittamaton, kylmän rationaalisesti toimiva armeijan käynyt mies on arvostettu normi kun taas tunteistaan avoimesti puhuva totaalikieltäytyjämies on lähempänä absoluuttista alemmuutta, naiseutta.

Sekä täällä blogissani että aiemmin julkisuudessa olen julistautunut feministiksi. Tämä se vasta riemua onkin herättänyt kotisohvien misogynistisedissä, sillä feministit ovat yksi niistä ryhmistä, jotka törmäävät netin vihamuureihin säännöllisesti kun avaavat suunsa julkisesti. Paras esimerkki tästä oli yksi kommentoija, joka aluksi kehui arvostavansa totaalikieltäytymistä ja piti sitä ”suoraselkäisenä toimintana”, mutta kuultuaan mun olevan feministi, lakkasikin arvostamasta tekoani täysin.

Feministien irrationaalinen vihaaminen on hyvin linjassa maskuliinisuuden haavoittuvaisuuden kanssa, sillä vaikka tosiasiallisesti feminismi vapauttaa kaikkia sukupuolia purkamalla ahtaita ja myrkyllisiä sukupuolirooleja, vaatii se samalla miehisten etuoikeuksien murtumista. Ja koska monet oikeasti hyötyvät näistä etuoikeuksista, on ymmärrettävää, että heidän oman valta-asemansa säilymisen kannalta on keskeistä, että ympäröivä yhteiskunta ei muutu. Siitä nettiviha saa voimansa.

(Tätä blogausta kirjoittaessani olen suorittanut rangaistusta 92 vrk, jäljellä on 81 vrk.)

15 kommenttia artikkeliin ”Osa 17: Nettivihan feministiset ulottuvuudet

 1. Minä en vihaa feminismiä irrationaalisista syistä. Minä vihaan sitä täysin rationaalisista syistä.

  Moderni progressiivinen feminismi yrittää vaientaa, sensuroida ja jopa kriminalisoida ”väärät” mielipiteet. Se yrittää myös estää ihmisiä kokoontumasta rauhanomaisesti keskustelemaan näistä ”vääristä” mielipiteistä. Tämä on paitsi perustuslain vastaista, myös kansainvälisten ihmisoikeuksien vastaista. (Ja kyllä, tätä tapahtuu. Katso vaikka mitä tapahtuu monessa yliopistossa Yhdysvalloissa, Britanniassa, ja enenevässä määrin muissa länsimaissa. Kts. esim. ”no platform policy.”)

  Progressiivinen feminismi yrittää tuoda takaisin ihmisten segregoinnin sukupuolen ja rodun perusteella, sekä antaa ihmisille oikeuksia, vapauksia, velvollisuuksia, rajoituksia ja syyllisyydentaakkaa riippuen heidän sukupuolesta ja rodusta. Tämäkin on sekä perustuslain, että kansainvälisten ihmisoikeuksien vastaista. (Kts. esim. ”safe spaces” sekä ”cultural appropriation”.)

  Progressiivinen feminismi yrittää kääntää todistustaakan tietyissä oikeusjutuissa (eli ts. syytettyä pidettäisiin oletusarvoisesti syyllisenä, ja hänellä on vastuu todistaa oma syyttömyytensä.) Tämäkin on perustuslain ja kansainvälisten ihmisoikeuksien vastaista.

  Progressiiviset feministit myös suhtautuvat hyvin eri tavalla raiskauksiin riippuen siitä, ketkä raiskaajat ovat. Riippuen heidän etnisistä taustoistaan. Tämä on asia jota ei yksinkertaisesti voi hyväksyä.

  Ja jos vastaus on ”ei kaikki feministit ole sellaisia”, niin liian moni on. Ja heillä on liikaa valtaa, ja he saavat liikaa muutoksia väärään suuntaan aikaiseksi. Perustuslain vastaiseen suuntaan. Ihmisoikeuksien vastaiseen suuntaan. Tämän takia en voi puoltaa progressiivista feminismiä. Päinvastoin, vastustan sitä syvästi ja voimakkaasti, periaatteellisella tasolla. Vastustan sitä koska uskon tasavertaisuuteen, ihmisoikeuksiin ja perustuslakiin.

  Tykkää

  • Jaa-a, aikamoisia väitteitä, joista en allekirjoita ensimmäistäkään. Hyvät lähtökohdat keskustelulle siis ;)

   1. Feministit eivät yritä sensuroida ketään. Sananvapauteen kuuluu oikeus sanoa ikäviäkin asioita, mutta myös keskeisesti oikeus puuttua ikävien asioiden sanomiseen ja kritisoida niitä ja niiden esittäjää kovinkin sanankääntein. Esimerkiksi viime päivinä mediassa olleessa keskustelussa Teemu Selänne on tekeytynyt marttyyriksi ja väittänyt, että ”suvaitsevaiset” ovat yrittäneet hiljentää hänet. Tosiasiassa kukaan ei ole pyrkinyt hiljentämään Selännettä, ainoastaan hänen esittämiä vääriä ja kestämättömiä näkemyksiä on kritisoitu ja niin tietysti pitääkin.

   Jos rasistin puheeseen reagoidaan vahvalla tunteella (kuten on ymmärrettävää, onhan sorto ja syrjintä kamalia asioita), ei se ole sensuroimista tai vaientamista. Se, ettei rasisteille/fasisteille/misogynisteille haluta myöskään antaa puhetilaa on myöskin jokaisen yksilön ja yhteisön oikeus. Jos järjestän tapahtuman, saan itse valita, keitä valitsen puhujiksi ja esiintyjiksi enkä varmasti halua bookata henkilöä, joka on tunnettu sortavista ajatuksistaan. Jos sinä taas järjestät tapahtuman, saat rauhassa kutsua paikalle vaikka Jussi Halla-ahon, mutta minä taatusti teen kaikkeni, jotta Halla-ahon rasistiset ajatukset saa yhteiskunnassamme enempää jalansijaa.

   2. Feminismi ei yritä erotella ihmisiä sukupuolen tai rodun perusteella vaan päinvastoin yrittää taata jokaisen ihmisen yhdenvertaisuuden sukupuolesta, kielestä, ihonväristä tai muista muuttujista huolimatta. Turvallisten tilojen tarkoituksena on tunnustaa olemassaolevat valtasuhteet ja tasata niiden luomaa vinoumaa. Sen vuoksi ihmisten on tärkeää osata huomata omia etuoikeuksiaan, joita mm. ihonväri, sukupuoli, toimintakyky, luokkatausta ja muut itsestä riippumattoman tekijät meille antavat. Yhteiskunnassamme valitettavasti rikkaat valkoiset miehet käyttävät eniten tilaa ja valtaa, joten joissain tapauksissa on tarpeen erilaisin järjestelyin, kuten turvallisempien tilojen periaatteiden, turvata myös muiden kuin valkoisten miesten mahdollisuus ottaa osaa. Näihinkään tiloihin ei kenenkään ole pakko ottaa osaa, vaikka se minun mielestä tarpeellista ja toivottavaa olisikin.

   Se, että ihmisten valtapositiot otetaan huomioon, ei ole ”käänteistä syrjintää”, vaan tosiasioiden tunnustamista ja yhdenvertaisuuden vaalimista. Miehenä oman puhetilan rajoittaminen voi toki tuntua aluksi oudolta, kun on tottunut tulemaan aina kuulluksi ja vakavasti otetuksi, mutta outojen tuntemuksien tuntemista tärkeämpää on yhdenvertaisuus ja tasa-arvo.

   3. Todistustaakan kääntämispyrkimyksistä en ole kuullut, voinet varmaan antaa väitteellesi lähteen?

   4. Feministit eivät suhtaudu raiskauksiin eri tavalla tekijöistä riippuen, tämähän on aivan absurdi väite. Tällekin voinet varmaan antaa lähteen? Toki feministit puhuvat eniten tuttujen kesken tapahtuvista valkoisten tekemistä raiskauksista, sillä nämä muodostavat ehdottoman valtaenemmistön raiskauksista ja siksi siihen joukkoon on järkevää käyttää vähiä resursseja. Itse tuomitsen (ja kuulemani mukaan kyllä muutkin feministit) kaikki raiskaukset aivan yhtä kammottavina tekoina eikä minulla ole mitään tarvetta hyväksyä jonkin ihmisryhmän tekemiä rikoksia.

   Tykkää

   • Voit sulkea silmäsi ja korvasi ulkomaailmalta ja hokea mantraa ”feminismi ajaa tasa-arvoa”. Tai sitten voit katsoa mitä muualla maailmalla tapahtuu. Voit katsoa esimerkiksi, mitä Yhdysvaltalaisissa ja Brittiläisissä yliopistoissa tapahtuu.

    Annoin sinulle jo muutaman avainsanan, joilla voit aloittaa. Toisin sanoen, sellaiset käsitteet kuin ”no platform policy”, ”safe space”, ja ”cultural appropriation”. Nuo eivät ole minun keksimiäni termejä; ne ovat feministien. Laitetaan siihen vielä ”affirmative consent laws”. Ja jos haluat jotain luettavaa aiheesta, kokeile tätä: http://www.nzherald.co.nz/nz/news/article.cfm?c_id=1&objectid=11289979 (Joo, ei se tainnut mennä läpi. Mutta jo se, että sitä tosissaan ehdotettiin, kertoo jotain.)

    Jos sinä et puolla noita asioita, niin hienoa. Mutta kuten sanottu, liian moni liian äänekäs liian vaikutusvaltainen feministi puoltaa, ja media ja päättäjät kuuntelevat heitä. Tämän takia (monien muiden syiden ohella) en voi tukea progressiivista feminismiä, vaan vastustan sitä jyrkästi.

    Tykkää

   • Ei kyseessä ole mikään mantran hokeminen, feminismi perustuu tieteelle ja tutkimukselle ja teorioita päivitetään jatkuvasti uuden tiedon valossa.

    Antamasi avainsanat ”affirmative consent laws”:ia lukuunottamatta ovat mulle hyvin tuttuja ja todella tarpeellisia ja hyödyllisiä välineitä sosiaalisten rakenteiden analysoinnissa ja muokkaamisessa. Kiitos tuosta linkistäsi, tutustun asiaan!

    Edelleen kaipaisin lähdettä sille, että feministit suhtautuisivat eri tekijöiden raiskauksiin eri tavalla. Ilman lähdettä tuo jää aika laiskaksi olkinukeksi, sillä itse en ainakaan ole kohdannut kuvaamaasi ilmiötä lainkaan, vaikka feministisellä kentällä toiminkin.

    Tykkää

   • Jos puollat noita mainitsemiani asioita, niin sitten olet ihmisoikeuksia ja perustuslakia vastaan, enkä voi olla samaa mieltä kanssasi. Segregaatio sukupuolen ja rodun perusteella on laitonta ja kansainvälisiä ihmisoikeuksia vastaan. Ihmisten vaientaminen, sensurointi, ja ”väärien” mielipiteiden kriminalisointi on perustuslakia ja kansainvälisiä ihmisoikeuksia vastaan. Kiintiöt sukupuolen ja etnisen taustan perusteella on perustuslakia ja kansainvälisiä ihmisoikeuksia vastaan.

    Voit hokea mantrojasi niin paljon kuin haluat, ja väittää sitä ”tieteelliseksi” niin paljon kuin haluat, mutta se ei muuta sitä tosiasiaa. Minä vastustan jyrkästi progressiivista feminismiä koska uskon vahvasti ihmisoikeuksiin, tasa-arvoon, ja perustuslaillisiin oikeuksiin, ja progressiivinen feminismi on järkyttävästi niitä vastaan. Voit hokea vaikka koko päivän että asia ei ole niin, mutta se ei muuta sitä tosiasiaa.

    Tämä keskustelu ei luonnollisetikaan etene mihinkään (mikä ei sinänsä ole mikään yllätys), joten sitä on turha jatkaa. Tämä oli viimeinen viestini tänne. Saat vastata mitä haluat, minua ei kiinnosta.

    Tykkää

   • Hauskaa, että sun pääviesti tässä on, että ”hoen mantraa”, vaikka itse olet toistanut sen kommenteissasi jo lukuisia kertoja.

    Mutta, kaikesta huolimatta hyvää jatkoa sulle!

    Tykkää

 2. Juuri myönsit,että Teemu selänteellä on feminismin kannalta ”vääriä ja kestämättömiä näkemyksiä”, joita pitää kritisoida.

  Feminismi on uskontoa, jonka mukaan naisen asema on jatkuvasti uhattuna ja sinun näkemyksen mukaan naisen palkka on 80 senttiä tai vähemmän tai enemmän, milloin mitenkin.

  Sitä käytetään tehokkaana painostuskeinona. Sukupuolikiintiöiden takia pätevintä ei palkata työhön, vaan sopivin. Eli henkilö palkataan uskomuksen perusteella. Uskomuksen, jonka mukaan naiset ovat alistettuja.

  Muuten: onneksi olit niin tyhmä, että suostuit etsivän nuorisotyön haastatteluun silloin kutsunnoissasi.

  Tykkää

 3. Haluaisin korjata väitettä että naiset saavat enemmän vihaviestejä kuin miehet. Näiden tutkimusten perusteella asia on toisinpäin: http://www.pewinternet.org/2014/10/22/online-harassment/ http://www.demos.co.uk/press-release/demos-male-celebrities-receive-more-abuse-on-twitter-than-women-2/ Sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöistä en ole vastaavia tutkimuksia löytynyt.

  Nyt.fi:n artikkeli yksittäisestä jutusta ei ole kaikista vahvin perusta väitteelle, eikä sen perusteella voi esittää argumenttia faktana ;)

  Tykkää

  • Kiitos mielenkiintoisista tutkimuksista, niissä oli kiinnostavaa sisältöä! Ja joo: noiden perusteella kyllä näyttää siltä, että miehiä haukutaan ja solvataan netissä naisia useammin, mutta vakava häirintä kohdistuu kyllä naisiin miehiä useammin.

   Tämän tuloksen voin hyvin oman kokemuksenkin kautta allekirjoittaa, olen kyllä saanut haukkumista ja naurunalaiseksi tekevää pilkkaamista paljonkin osakseni, mutta uhkauksia ja jatkuvaa häirintää en ole juuri lainkaan kohdannut. On myös huomionarvoista, että ennen blogin perustamista en ollut saanut vihapalautetta lainkaan, vaikka olenkin toiminut erilaisissa yhteiskunnallisissa tehtävissä ja puhunut asioista julkisesti. Samankaltaisessa asemassa olevat naistuttuni olivat kyllä saaneet esim. eduskuntavaaliehdokkuuden tiimoilta jo älyttömät määrät uhkailuja, ulkonäön loukkaavaa kommentointia ja muuta netin misogyniaa osoittavaa settiä.

   Tykkää

  • Tuosta Demos-tutkimuksesta on ilmeisesti tullut jonkinlainen pyhä esine niiden keskuudessa, jotka haluaa väittää ettei naisia ahdistella netissä enemmän. Ikävä kyllä joudun särkemään illuusion: suurin osa tuloksista osoittaa päinvastaista. Demoksen tutkimuksen ongelmat ovat: otoksen kapeus ja keskittyminen julkkiksiin. Sitä ei voi yleistää ja käyttää lyömäaseena, jolla todistaa, ettei naisiin kohdistu enemmän nettihäirintää. Tutkimuksen piirissä tapana on, ettei valkkailla tutkimuksia oman maun mukaan ja , vaan yleensä luotetaan konsensukseen ja isoihin määriin tutkimuksia, eikä valkata rusinoita pullasta.

   Tässä Time-lehden tekstissä summataan hyvin niitä tapoja, joilla nettihäiriköinnin sukupuolittuneisuutta yritetään häivyttää piiloon Demos-tutkimuksessa ja muutenkin keskustelussa. http://time.com/3305466/male-female-harassment-online/

   ”In addition to the difficulty of comparing data sets of varying size and depth, however, comparing male versus female online “harassment” is problematic for many reasons.

   First, as Young points out, women’s harassment is more likely to be gender-based and that has specific, discriminatory harms rooted in our history. The study pointed out that the harassment targeted at men is not because they are men, as is clearly more frequently the case with women. It’s defining because a lot of harassment is an effort to put women, because they are women, back in their “place.”

   Second, online comparisons like this decontextualize the problem of harassment, as though a connection to what happens offline is trivial or inconsequential.”

   Toisin sanoen on epätarkkaa puhua kaikesta häirinnästä yhtenä möykkynä, koska häirintää on hyvin erilaista. Naisiin kohdistuu häirintää nimenomaan sukupuolensa vuoksi.

   Tykkää

 4. Let me get this straight. Olet parhaillaan vangittuna sukupuolesi (mies) vuoksi ja puhut miesten etuoikeuksista ja paremmasta yhteiskunnallisesta asemasta?

  Mitä tulee julkisen sektorin palkkauksiin ja pätevyyteen, niin voin kokemuksesta kertoa että jo useamman vuoden ajan ollut kova hinku palkata naisia virkajohtajiksi, mahd. pätevyydestä tai sen puutteesta riippumatta. Ilmeisesti näin on haluttu jotenkin ”ideologisesti” kompensoida yks. sektorin naisjohtajavajetta.

  Tykkää

  • Joo, suoritan valvontarangaistusta sukupuoleni takia ja se on yhdenvertaisuusongelma, jossa miehiä syrjitään sukupuolensa vuoksi. On myös joitain muita asioita, joissa miehet ovat sukupuolensa vuoksi altavastaajan asemassa, mutta kokonaisuus huomioon ottaen miehet ovat edelleen yhteiskunnassamme etuoikeutettuja suhteessa naisiin ja sukupuolivähemmistöihin.

   En tiedä sinun kokemuksistasi, mutta on laajalti tutkittu ja tiedossa oleva ilmiö, että miehiä palkataan työsuhteisiin naisia helpommin ja miehille tarjotaan naisia suurempaa lähtöpalkkaa, vaikka hakijat hakisivat täysin samoilla hakemuksilla ja ansioluetteloilla.

   Täytyy kyllä omasta kokemuksesta sanoa myös sen verran, että hoitoalalla työskennellessäni olen törmännyt samaan ilmiöön, eli naisvaltaisella alalle suositaan työhönotossa miespuolisia työntekijöitä. Tämä varmaan johtaa juurena sellaiseen ajatteluun, jossa naiset ja miehet nähdään automaattisesti ja luonnollisesti erilaisina ja toisen sukupuolen yliedustuksen ajatellaan aiheuttavan yksiäänisyyttä, jota halutaan sitten kompensoida palkkaamalla miehiä. Tämä ajattelu on sikäli ongelmallista, että miehet ja naiset eivät ole keskenään sen enempää erilaisia kuin miehet keskenään ja naisten keskenään, joten en oikein keksi syitä, miksi miehiä haluttaisiin työhönotossa suosia naisten yli. Naisia kun taas yhteiskuntamme sosiaalisaation vuoksi automaattisesti arvotetaan miehiä alemmas (ks. yllä linkkaamani tutkimus), on joskus perusteltua sukupuolikiintiöillä tasata miesten yliedustusta.

   Tykkää

   • ”…on joskus perusteltua sukupuolikiintiöillä tasata miesten yliedustusta.”

    Mutta edellä;

    ” …ja toisen sukupuolen yliedustuksen ajatellaan aiheuttavan yksiäänisyyttä, jota halutaan sitten kompensoida palkkaamalla miehiä (!). Tämä ajattelu on sikäli ongelmallista, että miehet ja naiset eivät ole keskenään sen enempää erilaisia kuin miehet keskenään ja naisten keskenään, joten en oikein keksi syitä, miksi miehiä (!) haluttaisiin työhönotossa suosia naisten yli.”

    Tasa-arvon näkökulmasta tämä (viimeinen) kappale kokonaisuudessaan on kovin ristiriitainen. Koska edustat selkeästi feminismiä, niin yleistäen, tämä em. kappale on esimerkki siitä, miksi sekä feminismi että yhtä lailla maskulismi eivät edusta millään lailla todellista sukupuolesta riippumatonta tasa-arvoa. Molemmissa ajatusmaailmoissa nähdään positiot kovin mustavalkoisesti ja kehystetysti.

    Tykkää

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s